DOKTORN's logotype

DOKTORN

Health & Fitness · Stockholm, Sweden

Annonsinlämning

På Add Health Media använder vi oss av AppNexus ad server.
Giltiga annonstyper:
Bildannons: Den enklaste annonstypen, antingen som stillbild eller som animerad. Giltiga filtyper som fungerar är .jpg, .gif och png.
HTML5 (vänligen se riktlinjer)
Third party tag


* Tänk på att alla resurser som krävs av en annons räknas in i maxvikten, t.ex. javascript, bilder, typsnitt & style sheets. Detta gäller även för tredjepartsmaterial.

* All annonsering ska vara secure (https), vilket innebär att alla annonsanrop måste ske över HTTPS-protokollet och domänerna måste ha giltiga SSL-certifikat.

* Allt annonsmaterial levereras minst 3 arbetsdagar före publicering.


Annonser skickas till annons@addhealthmedia.com
Vänligen ange även måladress för bannern.

Annonskrav

Doktorn förbehåller sig rätten att avböja icke önskvärda annonser. Annonser ska följa de svenska lagar & regler som gäller för marknadsföring/information av läkemedel, växtbaserade läkemedel, kosttillskott och andra varor och tjänster. Om sponsrad länk leder från Doktorn.com till annonsörs webbsida skall även annonsörens webbsida följa de lagar & regler som anges ovan. Sponsring av Fråga Doktorn eller kampanjer kring sjukdomar för att öka allmänhetens kunskap kring hälsa och medicin sker enligt ett oberoende ekonomiskt stöd där sponsorn inte har någon påverkan på det redaktionella innehållet eller specialisters svar på frågor.

Riktlinjer för HTML5

Denna specifikation är ämnad för producenter av annonsmaterial baserat på HTML5 och som ska användas till digital annonsering på Add Health Medias sajter Följande riktlinjer är viktiga för kampanjens framgång och leverans, och material som inte följer riktlinjerna kommer därför inte att godkännas. Specifikationen är skriven för kampanjer som ska gå på annonsservern AppNexus.

Generellt
· Materialet ska endast innehålla en (1) index.html fil.
· Alla externa referenser måste vara https.
· Det är inte tillåtet att bryta sig ur iframes, s.k. framebusting.
· Alla element som Add Health Media ska hosta måste ha relativa sökvägar.
· Materialet får göra max 15 requests (bilder, JS-bibliotek, fonter etc.)
· Materialet måste ha en svart 1px border.
· Genomsnittlig CPU-användning får inte överstiga 30 %, med en maximal topp på 60 %.
· Animationer får inte vara längre än 30 sekunder.
· Använd CCS3-animationer framför Javascript-animationer i största möjliga utsträckning.
· Animera aldrig gömda element
· Materialet får inte ta över sidans scrollfunktion.
· Undvik användning av CSS background-image då detta kan påverka viewability-mätningen.
· Observera att alla resurser räknas in i annonsvikten (500kb) utan cache.
Klick
· Vi rekommenderar att 100% av annonsytan är klickbar.
· Klick på annons måste öppnas i ett nytt fönster/flik.
· Landningssidan får inte vara hårdkodad i annonsen, eftersom AppNexus kräver att den definieras i adservern i samband med uppladdning av materialet.
· Använder inte Javascript-eventet touchstart som click call, utan använd någon av 3 nedan alternativ.

Add Health Media kräver att klickfunktionalitet implementeras i materialet i enlighet med IAB:s definition av clickTags i HTML-material.
Nedan följer instruktioner:

1. Lägg till följande JavaScript i index.html
<script type="text/javascript">
function getParameterByName(name) {
var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var clickTag = getParameterByName('clickTag');
</script>
2. Addera clickTag variabeln till valfritt element i HTML-koden,
här följer några exempel:
Exempel 1 - div
<div onclick="window.open(clickTag, '_blank');"></div>
Exempel 2 - JavaScript
<div id="banner"></div>
<script> document.getElementById("banner").addEventListener("click", function() { window.open(clickTag, '_blank'); }, false);
</script>
3. Testa lokalt på datorn genom att öppna upp html filen i önskad webbläsare och sedan addera ?clickTag=http://www.example.com i webbläsarens adressfält, ladda om sidan med den nya adressen och sedan klicka på bannern. Hamnar du på www.example.com fungerar bannern som den ska.

Bokningsregler

Offert giltig i 30 dagar och förutsatt att kund levererar nödvändigt material i tid enligt separat materialspec och att materialet godkänts. Faktura vid kampanjstart med 30 dagars betalningstid, moms tillkommer på alla priser. Reservation för eventuell mellanförsäljning av annonsutrymmet innan beställning. Vid avbeställning av bokad kampanj tidigare än tio arbetsdagar före kampanjstart utgår avgift med 50 % av priset. Vid avbeställning senare än tio arbetsdagar före kampanjstart utgår full ersättning. Förskjuten kampanjperiod endast vid ledigt utrymme. Överleverans debiteras ej och eventuell underleverans kompenseras med förlängd kampanj.

DOKTORN.com

Click the button on products to create an inquiry