DOKTORN's logotype

DOKTORN

Health & Fitness · Stockholm, Sweden

Väntrums-TV

Filformat
16:9, HD MP4 (H.264) eller WMV
Upplösning
Helst 1920 x 1080, minst 1280 x 720
Framerate
25 FPS
Längd
10-40 sek reklam, 60-120 sek Infomercial.
Leverans
Senast 14 dagar innan kampanjstart. Skicka filen till ansvarig säljare via något av alternativen nedan;
• WeTransfer (https://www.wetransfer.com/)
• Sprend (https://sprend.com/)
Rekommendationer till annonsörer
• Filmen bör innehålla ljud för att maximera uppmärksamhetsgraden Använd gärna textning på filmen vid muntligt budskap då ljudvolymen kan variera och en del tittare kan ha nedsatt hörsel
• Enkla och tydliga budskap
• Lugn, harmonisk musik (om egen, annars spelas NVTV bakgrundsmusik)
• 1-3 kortare texter + kontaktdetaljer och 1-4 bilder beroende på budskap
• Logo/packshot i bild under hela filmen så att tittaren förstår vem avsändaren är även om han/hon bara tittar under några sekunder
• Använd samma grafik som i övrig kommunikation

Bokningsregler

Offert giltig i 30 dagar och förutsatt att kund levererar nödvändigt material i tid enligt separat materialspec och att materialet godkänts. Faktura vid kampanjstart med 30 dagars betalningstid, moms tillkommer på alla priser. Reservation för eventuell mellanförsäljning av annonsutrymmet innan beställning. Vid avbeställning av bokad kampanj tidigare än tio arbetsdagar före kampanjstart utgår avgift med 50 % av priset. Vid avbeställning senare än tio arbetsdagar före kampanjstart utgår full ersättning. Förskjuten kampanjperiod endast vid ledigt utrymme. Överleverans debiteras ej och eventuell underleverans kompenseras med förlängd kampanj.
Click the button on products to create an inquiry