DOKTORN's logotype

DOKTORN

Health & Fitness · Stockholm, Sweden

Väntrums-TV

Störst i Norden på väntrums-TV med dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum inom vård och tandvård.

• 73 % anser att reklam i väntrums-TV är trovärdigare än i andra medier
• Patienter spenderar i genomsnitt 25 minuter i väntrummet
• 60 % uppfattar reklamen i väntrums-TV som rekommendation ...
 Read more

Interests

Hälsa, Medicin, Familj, Välbefinnande

30-80
Age
42%
Males
58%
Females
Source: Own Survey
Ipsos MMI, Intentor Ltd, SKOP 2014-2016, Smart Company 2017
Click the button on products to create an inquiry