Praktisk Medicin's logotype

Praktisk Medicin

Medicine · Stockholm, Sweden
Academy

Academy

Other
Öka läkarnas kunskaper inom olika terapiområden genom professionella utbildningar och tester. Utbildningen genomförs digitalt på PraktiskMedicin.se och i pappersformat på arbetsplatsen. Utbildning och test tas fram tillsammans med specialist/allmänläkare.

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry