Praktisk Medicin's logotype

Praktisk Medicin

Medicine · Stockholm, Sweden
Dialogue

Dialogue

Display (Website)
Skapa dialog genom att ha länkar, enkäter och banners för din produkt på PraktiskMedicin.se – maximal exponering när läkaren söker beslutsstöd kring diagnosen. Dialogue är en riktad kampanj med återkoppling via enkäter inom olika diagnoser.

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry